17.06.24. Drivstofftillegg fra 13.05.24 vil være på 4,1%

13.05.24. Drivstofftillegg fra 13.05.24 til 16.06.24 vil være på 4,8%.